căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Quyết định số 196/QĐ-BXD ngày 23/02/2011 của Bộ Xây Dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý 4 năm 2010.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố “hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng”

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 23/2010/TT-BXD ngày 23/12/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí lập và thẩm định đề án phân loại đô thị

Cập nhật 08/10/2014

Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg ngày 09/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về miễn phí xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 1019/QĐ-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý 3 năm 2010.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/11/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng về việc Quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/09/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 05/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 13/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

Cập nhật 08/10/2014

Quyết định số 778/QĐ-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng giá quý I và quý II năm 2010.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 15/2010/TT-BKH ngày 29/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ Về quản lý cây xanh đô thị.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 02/2010/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị mang mã số QCVN 07:2010/BXD

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Cập nhật 08/10/2014

Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 10/2010/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý và bảo trì đường bộ.

Cập nhật 08/10/2014

Thông tư số 08/2010/TT-BKH, ngày 21/04/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

Cập nhật 08/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >