căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

22TCN 159-86 "Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép"

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 5721-93 "Săm và lốp xe máy"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho săm và lốp xe máy bơm hơi
TCVN 6010-95

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vận tốc lớn nhất của xe máy.
22TCN 359-06 "Phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe khách - yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tổ chức,cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, lắp ráp mới giá chuyển hướng toa xe khách loại 2 trục.
TCVN 5756-01 "Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại mũ bảo vệ cho người đi mô tô, xe máy loại thông dụng khi tham gia giao thông, bao gồm cả người lái xe và người đi cùng xe.
TCVN 6759-2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - đèn Halogen chiếu sáng phía trước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho những đèn halogen chiêu sáng phía trước ô tô có lắp kính đèn bằng thủy tinh hoặc chất dẻo.
TCVN 6445-98 "Phương tiện giao thông đường bộ - Đo tốc độ va dập trong thử va chạm"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định độ chính xác đo tốc độ va đập trong thử va chạm trên các phương tiện giao thông đường bộ. Một số phương pháp điển hình thích hợp cho việc đo tốc độ va đập này được mô tả trong mục lục. Các phương pháp này cho phép đơn giản hóa việc so sánh các số liệu thu được trong các phép thử tương tự trong các phòng thí nghiệm khác nhau.
TCVN 6443-98

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định độ tin cậy của vành bánh xe mô tô bằng hợp kim nhẹ trong điều kiện ứng suất sử dụng bình thường
TCVN 6442-98

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử xác định độ ỗn định đỗ xe của mô tô hai bánh khi đỗ trên chân chống bên hoặc chân chống giữa.
TCVN 6441-98 "Mô tô - Phanh và cơ cấu phanh - thử và phương pháp đo"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này qui định các phép thử và các phương pháp đo phanh và hệ thống phanh của mô tô có hai hoặc ba bánh, được sử dụng trên các đường giao thông công cộng.
TCVN 6432-98 "Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải ô nhiễm phát ra từ ô tô lắp động cơ xăng - Phương pháp đo trong thử công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo trong thử công nhận kiểu đối với các ô tô lắp động cơ xăng để xác định hàm lượng các chất khí thải gây ô nhiễm.
TCVN 6439-98 "Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử công suất hữu ích của các động cơ được thiết kế cho mô tô, để đánh giá tính năng làm việc của chúng về các đường cong công suất - suất tiêu thụ nhiên liệu ở chế độ toàn tải là hàn số của tần số quay của động cơ.
TCVN 6431-98 "Phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp động cơ xăng - yêu cầu phát khí thải trong thử công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu mức khí thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô và mô tô lắp động cơ xăng trong thủ công nhận kiểu.
TCVN 6207-96 "Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo khí thải ô nhiễm do các xe máy, như đã định nghĩa trong TCVN 6211:1996, lắp động cơ xăng hai kỳ hoặc 4 kỳ thải ra.
CVN 6212-96 "Mô tô, xe máy thử độ ô nhiễm - Băng thử công suất"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định tính năng của băng thử công suất vạn năng và băng thử đã được đơn giản hóa có một con lăn đơn, dùng cho các phép thử trong thí nghiệm đối với xe máy và mô tô. Tiêu chuẩn cũng quy định các đặc tính về kết cấu của bang thử.
TCVN 5748-93 "Xe chở khách ba bánh - Yêu cầu chung về an toàn"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu chung về an toàn của xe chở khách ba bánh, có sức chở từ 350kg đến 500kg.
TCVN 6013-95 "Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô - Cơ cấu điều khiển - Kiểu, vị trí và chức năng"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này trình bày các kiểu, vị trí và chức năng của các cơ cấu điều khiển do người lái vận hành trên xe mô tô 2 bánh, nhằm làm cho quá trình sử dụng dễ dàng.
TCVN 6211-92 "Phương tiện giao thông đường bộ - kiểu - thuật ngữ và định nghĩa"

Cập nhật 09/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ cho một số kiểu phương tiện giao thông đường bộ có kết cấu và đặt tính kỹ thuật đã xác định
TCVN 6011-95 "Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe mô tô"

Cập nhật 09/10/2014

TCVN 6009:1999 "Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị tín hiệu âm thanh - Đặc tính kỹ thuật"

Cập nhật 09/10/2014

TCXDVN 397:2007 "Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử"

Cập nhật 09/10/2014

Quyết định 24/2007/QĐ- BXD, ngày 7 tháng 6 năm 2007 về việc ban hành TCXDVN 397:2007 " Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử".
22 TCN 362 - 07 "Cấp kỹ thuật đường sắt"

Cập nhật 09/10/2014

Ban hành kèm theo Quyết định số: 34 /2007/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
22 TCN 270 - 01 "Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 223-95 "Tiêu chuẩn thiết kế Áo đường cứng đường ôtô"

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 2)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 3)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 5)

Cập nhật 09/10/2014

22TCN 237-01 "Điều lệ báo hiệu giao thông đường bộ" (phần 6)

Cập nhật 09/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >