căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

TCVN 7889:2008 - Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 7890:2008 - Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Phương pháp xác định hàm lượng Magiê oxit (MgO)

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 7891:2008 - Vật liệu chịu lửa kiềm tính – Spinel – Phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3.

Cập nhật 10/10/2014

TCXDVN 33:2006 Bộ Xây dựng ban hành ngày 17 tháng 03 năm 2006 về "Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình"

Cập nhật 10/10/2014

TCXDVN 371 : 2006 "Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng"

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 5749 - 99 "Ô tô khách - Yêu cầu an toàn chung"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ô tô khách thành phố, ô tô khách đường dài, ô tô khách du lịch đơn, một tầng, được sản xuất, cải tạo đóng mới trong nước và quy định yêu cầu an toàn chung.
TCVN 4472 - 93 "Ắc quy chì khởi động"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ắc quy chì dùng cho mục đích khởi động có điện áp danh định 6 và 12v.
TCVN 6822 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khi nén"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống phanh khí nén.
TCVN 6823 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thủy lực cho thiết bị phanh"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống phanh thủy lực.
TCVN 6821 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và moóc - Từ vựng"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này định nghĩa những thuật ngữ cơ bản về phanh và thiết bị phanh. Những thuật ngữ này chỉ rỏ các hệ thống hoặc bộ phận liên quan đến hoạt động của phanh hoặc những giá trị đặc trưng cho toàn bộ hoặc một phần sự hoạt động đó.
TCVN 6787 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ đốt trong - Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đo tiêu hao nhiên liệu cho ô tô lắp động cơ đốt trong loại M1, và N1 có khối lượng toàn bộ lớn nhất nhỏ hơn 2 tấn trong công nhận kiểu.
TCVN 6824 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phanh của các loại xe cơ giới có hai hoặc ba bánh được định nghĩa trong điều 3 của tiêu chuẩn này.
TCVN 6566-99 "Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ cháy do nén - Phương pháp đo khí thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các ô tô chở người có số chỗ ngồi không quá 9 chỗ và các ô tô tải có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn.
TCVN 6770 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gương chiếu hậu dùng để lắp trên phương tiện giao thông đường bộ hai hoặc ba bánh có động cơ không lắp thân phương tiện mà một phẩn hoặc toàn bộ vây quanh người lái.
TCVN 6769 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ- Gương chiếu hậu - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gương chiếu hậu dùng để lắp trên phương tiện giao thông đường bộ loại M, N, và cho tất cả các loại phương tiện khác từ 3 bánh trở xuống được lắp vao thân xe ở vị trí gần người lái.
TCVN 6785 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu sử dụng của động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với khí thải và khí cacte động cơ của tất cả ô tô loại M1 và N1 lắp động cơ cháy cưỡng bức chạy xăng pha chì.
TCVN 6771 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các loại lốp hơi được thiết kế để sử dụng trên đường cho các loại mô tô và xe máy (loại L1, L2 và L3 và L4) và các biến thể của mô tô (loại L5).
TCVN 6786 - 2001 "Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết bị lái với truyền động thuần túy bằng khí nén, thuần túy bằng điện hoặc thuần túy bằng thủy lực, ngoại trừ
TCVN 6568-99 "Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén và ô tô lắp động cơ cháy do nén - Phương pháp đo các chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy và công suất động cơ trong thử công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tất cả động cơ cháy do nén và ô tô lắp động cơ cháy do nén.
TCVN 6757 - 2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phụ tùng (WPMI)"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các nhà sản xuất phụ tùng, những phụ tùng này được sử dụng trên phương tiện giao thông đường bộ như định nghĩa trong TCVN 6211:1996.
TCVN 6567-99 "Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén,động cơ cháy do cưỡng bức khí đốt hóa lõng và động cơ khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Phương pháp đo chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đo các chất khí và hạt gây ô nhiễm trong khí thải của các động cơ cháy do nén, động cơ thiên nhiên và động cơ khí dầu mỏ hóa lỏn cháy cưỡng bức được sử dụng trên ô tô có tốc độ thiết kế trên 25 km/h thuộc các loại M1 có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn, M2,M3, N1, N2 và N3 trong thử công nhận kiểu.
TCVN 6758 - 2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - Kính anh toàn và vật liệu kính an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho kính an toàn và các vật liệu kính lắp đặt trên xe làm kính chắn gió, các loại kính cửa khác của xe và rơ moóc.
TCVN 6597 - 2000 "Âm học - Đo tiếng ồn do xe máy hai bánh phát ra khi chuyển động - Phương pháp kỹ thuật"

Cập nhật 10/10/2014

Phương pháp này nhằm đáp ứng yêu cầu về tính đơn giản để phù hợp với tính tái lập của các kết quả và tính thực tế trong các điều kiện vận hành của xe
TCVN 6723 - 2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô khách cỡ nhỏ - Yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho ô tô một toa cứng loại M2 và M3, được thiết kế và cấu tạo để chở người đứng hoặc ngồi và có sức chở không quá 22 hành khách không kể lái xe.
TCVN 6724 - 2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô khách cở lớn - Yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ô tô một tầng nối toa hoặc ô tô một tầng toa cứng được thiết kế và cấu tạo để chờ người và có sức chở lớn hơn 16 hành khách, kể cả đứng hoặc ngồi, không kể lái xe, và có chiều rộng toàn bộ lớn hơn 2,3 m
TCVN 6580 - 2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại xe có động cơ, xe moóc, mô tô và xe máy như đã định nghĩa trong TCVN 6211:1996.
TCVN 6579 - 2000 "Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI)"

Cập nhật 10/10/2014

Mã nhận dạng WMI là phần thứ nhất của mã nhận dạng phương tiện giao thông (VNI) được quy định trong TCVN 6578:2000
TCVN 6565-99 "Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, do cưỡng bức khí đốt hóa lỏng, khí thiên nhin và ô tô lắp các động cơ đó - Yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với phương tiện giao thông đường bộ mới trong thử công nhận kiểu và kiểm tra trong sản xuất về: Mức khí thải, thiết bị thảu gây ô nhiễm Chất thải gây ô nhiễm có thể nhìn thấy
TCVN 6529-99 "Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu"

Cập nhật 10/10/2014

Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa và mã hiệu của phương tiện giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN 6211:1996, chúng có thể là các phương tiện hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh để đưa ra sử dụng. Các mã hiệu được sử dụng để trao đổi về phương tiện và xử lý trên máy tính.
TCVN 6528-99 "Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - Thuật ngữ và định nghĩa"

Cập nhật 10/10/2014

Trong tiêu chuẩn không quy định phương pháp đo, đơn vị của các giá trị đo, quy định về độ chính xác cũng như mức giới hạn của các kích thước được định nghĩa.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >