căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tài liệu Downloads

Kết cấu mẫu cống BTCT theo công nghệ Ly tâm, Rung ép, Jumbo.

Cập nhật 10/10/2014

Kết cấu mẫu ngành giao thông công chánh: Kết cấu hầm ga.

Cập nhật 10/10/2014

Kết cấu mẫu ngành Giao thông Công chánh TPHCM

Cập nhật 10/10/2014

Kết cấu mẫu ngành Giao thông Công chánh TPHCM - Kết cấu triền lề

Cập nhật 10/10/2014

Kết cấu mẫu: cọc, dầm BTCT DƯL

Cập nhật 10/10/2014

Mẫu khe co dãn trong và ngoài nước

Cập nhật 10/10/2014

Kết cấu mẫu dầm Super T, l = 40m (tham khảo)

Cập nhật 10/10/2014

Cống hộp BTCT đôi 3mx3m

Cập nhật 10/10/2014

Thiết kế dầm BTCT dự ứng lực I, l = 25m

Cập nhật 10/10/2014

Kết cấu dầm bản L = 15m (tham khảo)

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8810:2011 - Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu thiết kế

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8809:2011- Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8870:2011- Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8869:2011- Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8868:2011- Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - không thoát nước và cố kết - Thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8867:2011- Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8866:2011- Mặt đường ô tô - xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8865:2011 - Mặt đường ô tô - Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8864:2011- Mặt đường ô tô - xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8863:2011- Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8862:2011- Quy trình thí nghiệm xác định cường độ kéo khi ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8861:2011 - Áo đường mềm - xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8821:2011 - Phương pháp xác định chỉ số CBR của nền đất và các lớp móng đường bằng vật liệu rời tại hiện trường.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8858:2011 - Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô - thi công và nghiệm thu.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8857:2011 Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên - Vật liệu, thi công và nghiệm thu

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 8859:2011 Về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 1651:2008 - Thép cốt bê tông

Cập nhật 10/10/2014

TCVN 7888:2008 "Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước"

Cập nhật 10/10/2014

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >