căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Kế hoạch đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT749a (từ Cầu Quan đến trạm điện Long Nguyên), huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: UBND huyện Bến Cát Giấy phép đầu tư: Số: 4924/QĐ-UBND Do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 16/11/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Lĩnh vực: Giao thông vận tải Nguồn vốn: Vốn ngân ...

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 744 (kể cả nâng cấp các cầu) Đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương Giấy phép đầu tư: Số: 4762/QĐ-UBND Do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 06/11/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm B Lĩnh vực: Giao thông vận tải Nguồn ...

Kế hoạch đấu thầu: Rải đá, láng nhựa đường nối ĐT744 vào khu du lịch Hồ Than Thở, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Dầu Tiếng Giấy phép đầu tư: Số: 473/QĐ-UBND Do UBND huyện Dầu Tiếng ban hành ngày 22/09/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Lĩnh vực: Giao thông vận tải Nguồn vốn: Vốn ...

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư - xây dựng quận Gò Vấp Giấy phép đầu tư: Số: 3238/QĐ-UBND Do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành ngày 12/08/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Nguồn ...

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường

Chủ đầu tư: BQL các CTĐT & XDCB huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên Giấy phép đầu tư: Số: 782/QĐ-UBND Do UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 07/05/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Lĩnh vực: Giao thông vận ...

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường Trần Phú nối dài

Chủ đầu tư: UBND thành phố Kon Tum Giấy phép đầu tư: Số: 771/QĐ-UBND Do UBND tỉnh Kon Tum ban hành ngày 15/07/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Lĩnh vực: Giao thông vận tải Nguồn vốn: Ngân ...

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên Giấy phép đầu tư: Số: 39/QĐ-KKT Do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành ngày 15/04/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm A Nguồn vốn: Vốn ngân ...

Kế hoạch đấu thầu:Đầu tư xây dựng đường nội bộ (giai đoạn 2) và các hạng mục phụ trợ

Chủ đầu tư: Công ty thuốc lá long an Giấy phép đầu tư: Số: 34/QĐ-TLLA Do CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN ban hành ngày 13/04/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín ...

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp

Chủ đầu tư: ubnd thành phố Điện Biên Phủ Giấy phép đầu tư: Số: 519/QĐ-UBND Do UBND tỉnh Điện Biên ban hành ngày 13/04/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh Tổng vốn ...

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi - thị xã Cam Ranh

Chủ đầu tư: UBND thị xã Cam Ranh Giấy phép đầu tư: Số: 641/QĐ-UBND Do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 23/03/2009 Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước Tổng vốn đầu ...