căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẦU ĐƯỜNG VIỆT NAM VIETNAM BRIDGE AND ROAD ASSOCIATION

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

 • Năm 1987, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam được thành lập như là hội chuyên ngành trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam;
 • Năm 1995, Chính phủ cho phép thành lập Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam với tư cách là hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
 • Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là thành viên của Liên đoàn Đường bộ Quốc tế (IRF) và Hiệp hội Đường bộ Châu Á – Châu Úc (REAAA);
 • Hội có 52 hội thành viên với khoảng 6000 hội viên.

II. CHỨC NĂNG CỦA HỘI

 • Tập hợp chuyên gia khoa học kỹ thuật và quản lý hoạt động trong lĩnh vực cầu đường để tham gia nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ và quản lý mới nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội ngành cầu đường;
 • Tư vấn, phản biện, thẩm tra, giám định theo yêu cầu đối với các công trình giao thông vận tải, đóng góp ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải và các Cơ quan Nhà nước về chiến lược và quy hoạch phát triển Giao thông vận tải, về chủ trương, chính sách, cơ chế và các dự án nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Cầu đường Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế;
 • Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cầu đường trong Hội viên và nhân dân; khuyến khích, đào tạo và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động sáng tạo về khoa học kỹ thuật cầu đường.

III. THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 2005 – 2010

 • Chủ tịch GS/TS BÙI DANH LƯU, Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch KS PHẠM QUANG TUYÊN, Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch  KS LÊ NGỌC HOÀN, Nguyên Bộ trưởng GTVT;
 • Phó chủ tịch TS NGUYỄN TẤN MẪN, Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch KS NGÔ THỊNH ĐỨC, Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký KS CHU NGỌC SUNG;
 • Phó chủ tịch PGS/TS ĐÀO XUÂN LÂM.

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN QUA

Với sự tài trợ, giúp đỡ của Liên hiệp Hội, Bộ GTVT và một số tổ chức quốc tế, Hội đã tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo Khoa học như: Hội nghị Khoa học quốc tế về Cầu đường năm 1994 tại Hà Nội, năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị khoa học quốc tế về đổi mới huy động vốn năm 1999 tại Hà Nội; Hội  thảo Quốc tế về “Xây dựng giao thông Việt Nam hội nhập quốc tế” năm 2005 tại Hạ Long.

Các cuôc hội thảo chuyên đề: 

 • “Công nghệ mới trong xây dựng và quản lý hiện đại ở các công trường xây dựng cầu đường” năm 2002 tại Hà Nội;
 • “Công nghệ mới trong  xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng GTVT ở Việt Nam” năm 2002 tại Quảng Ninh;
 • “Xây dựng bền vững công trình đường bộ”  năm 2003 tại Thanh Hóa;
 • “Phát triển cầu dây văng và hầm tại Việt Nam” năm 2004 tại Hà Nội;
 • “Phát triển mạng lưới giao thông và khu dân cư đô thị”  năm 2004 tại Hà Nội.

Thông qua các Trung tâm và các chuyên gia, Hội đã tham gia tư vấn, phản biện, thẩm tra nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông như các cầu: Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Bính, Thanh Trì, Cần Thơ; các Quốc lộ 5, 1, 10, 70; đường Xuyên Á, đường Hồ Chí Minh; qui hoạch phát triển giao thông các vùng kinh tế trọng điểm...

Hội đã liên doanh với tư vấn nước ngoài biên soạn các tiêu chuẩn thiết kế đường bộ. Gần đây đã biên tập tài liệu Hướng dẫn Thiết kế cầu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế hợp nhất đường ô tô.

Công tác đào tạo, nâng cao về kỹ thuật mới luôn được quan tâm. Trong các năm 2000 đến 2003, Hội đã liên danh với tư vấn quốc tế thực hiện 2 dự án của Ngân hàng Thế giới đào tạo nâng cao cho hàng trăm kỹ sư cầu đường về quản lý dự án và công nghệ mới. Nhiều lớp ngắn hạn khác do các trung tâm, các Hội Cầu đường tỉnh, thành phố mở tại cơ sở được tổ chức với nội dung thiết thực, bổ ích.

Thông qua các hoạt động nêu trên, vai trò của Hội được phát huy và ngày càng có uy tín ở trong nước và mở rộng quan hệ quốc tế.

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

 

 • Năm 1987, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam được thành lập như là hội chuyên ngành trực thuộc Hội Khoa học kỹ thuật Xây dựng Việt Nam;
 • Năm 1995, Chính phủ cho phép thành lập Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam với tư cách là hội viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
 • Hội khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là thành viên của Liên đoàn Đường bộ Quốc tế (IRF) và Hiệp hội Đường bộ Châu Á – Châu Úc (REAAA);
 • Hội có 52 hội thành viên với khoảng 6000 hội viên.

 

II. CHỨC NĂNG CỦA HỘI

 

 • Tập hợp chuyên gia khoa học kỹ thuật và quản lý hoạt động trong lĩnh vực cầu đường để tham gia nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ và quản lý mới nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế xã hội ngành cầu đường;
 • Tư vấn, phản biện, thẩm tra, giám định theo yêu cầu đối với các công trình giao thông vận tải, đóng góp ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải và các Cơ quan Nhà nước về chiến lược và quy hoạch phát triển Giao thông vận tải, về chủ trương, chính sách, cơ chế và các dự án nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Cầu đường Việt Nam nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế;
 • Phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật cầu đường trong Hội viên và nhân dân; khuyến khích, đào tạo và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích hoạt động sáng tạo về khoa học kỹ thuật cầu đường.

 

III. THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA 2005 – 2010

 

 • Chủ tịch GS/TS BÙI DANH LƯU, Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch KS PHẠM QUANG TUYÊN, Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch  KS LÊ NGỌC HOÀN, Nguyên Bộ trưởng GTVT;
 • Phó chủ tịch TS NGUYỄN TẤN MẪN, Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch KS NGÔ THỊNH ĐỨC, Thứ trưởng Bộ GTVT;
 • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký KS CHU NGỌC SUNG;
 • Phó chủ tịch PGS/TS ĐÀO XUÂN LÂM.

 

IV. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN QUA

 

Với sự tài trợ, giúp đỡ của Liên hiệp Hội, Bộ GTVT và một số tổ chức quốc tế, Hội đã tổ chức được nhiều hội nghị, hội thảo Khoa học như: Hội nghị Khoa học quốc tế về Cầu đường năm 1994 tại Hà Nội, năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị khoa học quốc tế về đổi mới huy động vốn năm 1999 tại Hà Nội; Hội  thảo Quốc tế về “Xây dựng giao thông Việt Nam hội nhập quốc tế” năm 2005 tại Hạ Long.

 

Các cuôc hội thảo chuyên đề: 

 

 • “Công nghệ mới trong xây dựng và quản lý hiện đại ở các công trường xây dựng cầu đường” năm 2002 tại Hà Nội;
 • “Công nghệ mới trong  xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng GTVT ở Việt Nam” năm 2002 tại Quảng Ninh;
 • “Xây dựng bền vững công trình đường bộ”  năm 2003 tại Thanh Hóa;
 • “Phát triển cầu dây văng và hầm tại Việt Nam” năm 2004 tại Hà Nội;
 • “Phát triển mạng lưới giao thông và khu dân cư đô thị”  năm 2004 tại Hà Nội.

 

Thông qua các Trung tâm và các chuyên gia, Hội đã tham gia tư vấn, phản biện, thẩm tra nhiều dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông như các cầu: Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Bính, Thanh Trì, Cần Thơ; các Quốc lộ 5, 1, 10, 70; đường Xuyên Á, đường Hồ Chí Minh; qui hoạch phát triển giao thông các vùng kinh tế trọng điểm...

 

Hội đã liên doanh với tư vấn nước ngoài biên soạn các tiêu chuẩn thiết kế đường bộ. Gần đây đã biên tập tài liệu Hướng dẫn Thiết kế cầu, xây dựng tiêu chuẩn thiết kế hợp nhất đường ô tô.

 

Công tác đào tạo, nâng cao về kỹ thuật mới luôn được quan tâm. Trong các năm 2000 đến 2003, Hội đã liên danh với tư vấn quốc tế thực hiện 2 dự án của Ngân hàng Thế giới đào tạo nâng cao cho hàng trăm kỹ sư cầu đường về quản lý dự án và công nghệ mới. Nhiều lớp ngắn hạn khác do các trung tâm, các Hội Cầu đường tỉnh, thành phố mở tại cơ sở được tổ chức với nội dung thiết thực, bổ ích.

 

Thông qua các hoạt động nêu trên, vai trò của Hội được phát huy và ngày càng có uy tín ở trong nước và mở rộng quan hệ quốc tế.

 

V. DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC HỘI

 

VI. DANH SÁCH CÁC HỘI CẦU ĐƯỜNG CÁC TỈNH - THÀNH PHỐ
LÀ THÀNH VIÊN HỘI

 

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh