căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lệ tổ chức hoạt động Hội Cầu Đường Cảng TP.HCM

Chương I
Tên gọi - Tôn chỉ - Mục đích - Nhiệm vụ

 

                                                                        ỦY BAN NHÂN                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                         Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

 

ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI)
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG I
TÊN GỌI - TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ

Điều 1. Hội lấy tên là “Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh”, tên giao dịch bằng tiếng Anh là “The Association of Brigdes and roads-port in Ho Chi Minh city”, tên viết tắt là “ABROP HCM”.

Điều 2. Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện của những người làm công tác khoa học kỹ thuật, xây dựng và quản lý cầu đường cảng, cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hội Cầu đường cảng thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Hội cầu đường Việt Nam. Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, theo điều lệ Hội và tuân thủ luật pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

+ Hội hoạt động tuân thủ luật pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều lệ Hội và chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Công chánh thành phố Hồ Chí Minh.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng để hoạt động.

+ Hội có trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng và động viên lực lượng trí thức làm công tác cầu - đường - cảng trên địa bàn thành phố đoàn kết giúp đỡ nhau để cùng nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về thành tựu khoa học kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật cầu - đường -cảng vào sản xuất, phổ biến kiến thức cầu - đường - cảng, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức thành phố, góp phần không ngừng phát triển ngành Cầu Đường Cảng của thành phố Hồ Chí Minh.

(Còn tiếp)

«

Điều lệ - Chương II

Điều lệ - Chương III

Điều lệ - Chương IV

Điều lệ - Chương V

Điều lệ - Chương VI

Điều lệ - Chương VII

 

 

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh