căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lệ - Chương III

Hội viên

 

CHƯƠNG III
HỘI VIÊN

Điều 6. Điều kiện gia nhập Hội:

Công dân Việt Nam trực tiếp hoặc gián tiếp làm công tác khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ cầu đường cảng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tán thành điều lệ Hội tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội. Việc kết nạp Hội viên do Ban Thường vụ Hội xem xét, quyết định.

Hội viên của Hội cầu đường cảng TP.HCM có thể tham gia các Hội khác. Hội viên các Hội khác có thể xin gia nhập Hội Cầu đường cảng TP.HCM

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền lợi của Hội viên

1. Hội viên có nhiệm vụ:

1.1. Tôn trọng và thực hiện điều lệ Hội, những chủ trương, nghị quyết của Hội. Tham gia mọi hoạt động của Hội, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

1.2. Đóng Hội phí mỗi năm một lần theo mức do Ban Thường vụ Hội.

1.3. Tích cực học tập để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, đem trí thức của mình phục vụ cho công cuộc cách mạng ở nước ta.

1.4. Tích cực tuyên truyền, vận động, mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hội, vận động quần chúng hưởng ứng mọi hoạt động của Hội, phát triển Hội viên.

2. Hội viên có quyền:

2.1. Được phổ biến các thông tin kinh tế, kỹ thuật và dự các Hội nghị Hội thảo, báo cáo chuyên đề khoa học kỹ thuật của Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kinh tế, khoa học kỹ thuật, được quyền thảo luận, biểu quyết mọi công việc của Hội, bầu cử ứng cử vào cơ quan các cấp của Hội, được cấp thẻ Hội viên.

2.2. Được Hội bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình trong hoạt động của Hội.

2.3. Được Hội giúp đỡ thực hiện những công trình nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, những kết quả nghiên cứu theo sự phân công của Hội vào thực tế.

2.4. Được quyền xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hay không muốn tiếp tục tham gia. Đơn xin ra khỏi Hội gửi Ban Chấp hành và được xét trong thời gian qui định. Khi ra Hội phải nộp lại thẻ Hội viên.

(Còn tiếp)

«

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh