căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Điều lê - Chương II

NHIỆM VỤ

 

Chương II
NHIỆM VỤ

Điều 5. Hội có nhiệm vụ:

1. Tập hợp lực lượng và đoàn kết những người làm công tác cầu đường cảng trong thành phố nhằm động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của Hội viên, hướng vào việc nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất trong ngành cầu đường cảng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội.

2. Khuyến khích và giúp đỡ Hội viên đào tạo, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cầu đường cảng, động viên hội viên luôn giữ lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, phục vụ lợi ích của xã hội.

3. Thông tin khoa học cho các Hội viên về những thành tựu mới những nghiên cứu ứng dụng và sáng kiến phát minh về ngành cầu đường cảng, phổ biến rộng rãi những tri thức cơ bản về ngành cầu đường cảng cho quần chúng nhân dân.

4. Đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Hội viên, kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề thuộc lĩnh vực cầu đường cảng.

5. Tôn trọng và thực hiện Điều lệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố và của Hội Cầu đường Việt Nam.

6. Thực hiện tốt chức năng tư vấn phản biện, giám định xã hội, đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng về chiến lược phát triển giao thông vận tải, về những chủ trương, chính sách, cơ chế và các dự án nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng của thành phố phát triển.

7. Liên hệ mật thiết với các cơ quan, các tổ chức, chính quyền liên quan để đề xuất ý kiến về phương hướng kế hoạch, biện pháp xây dựng và phát triển ngành cầu đường cảng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật của ngành cầu đường cảng vào sản xuất.

8. Liên hệ, giao lưu với các Hội, các tổ chức trong nước và các tổ chức khoa học kỹ thuật ngành cầu đường cảng quốc tế có mối quan hệ hữu nghị với nước ta, các kiều bào ở nước ngoài am hiểu về ngành cầu đường cảng để trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

(Còn tiếp)

 « 

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh