căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tin tức - công nghệ

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM

Cuối năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, Hội Cầu đường cảng TP Hồ Chí Minh đã tập trung làm công tác chuẩn bị và tiến hành  Đại hội nhiệm kỳ IV ( 2015-2020) của Hội vào ngày 28/12/2015. Đại hội đã  diễn ra thành công tốt đẹp và đã nhất trí thông qua:

-         Báo cáo tổng kết hoạt động  nhiệm kỳ III của Hội CĐC.

-         Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ III.

-         Bào cáo của Ban kiểm tra Hội.

-         Báo cáo tổng kết thu chi tài chính nhiệm kỳ III.

-         Thông qua điều lệ ( sửa đổi) của Hội và bầu ra BCH nhiệm kỳ mới (2015-2020) gồm 17 ủy viên  Ban Chấp hành.

Toàn bộ hồ sơ Đại hội đã gửi lên Liên hiệp các Hội KHKT thành phố, Sở Nội vụ và Uỷ ban nhân dân thành phố HCM.

Ngày 26/03/2016 UBND TPHCM  đã có Quyết định số 1443/QĐ-UBND                v/v phê duyệt điều lệ (sửa đổi) của Hội làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ IV.  Trước đó, ngày 22 tháng 1 năm 2016 Liên hiệp các Hội KHKT TP cũng đã có Quyết định số 04/ QĐ-LHH v/v “công nhận danh sách BCH Hội Cầu đường cảng nhiệm kỳ IV” gồm 17 ủy viên, Ban Thường vụ  gồm 05 Ủy viên trong đó có 1 đ/c Chủ tịch, 02 Phó chủ tịch, 01 Tổng thư ký và 01 UVTV kiêm Trưởng Ban kiểm tra Hội.

  Trong quý I/2016 do phải tiếp tục làm các thủ tục về công tác tổ chức Hội sau đại hội nhiệm kỳ IV (2015 – 2020 ) của Hội, đặc biệt là việc trình duyệt các hồ sơ thủ tục đến Sở Nội Vụ và lên UBNDTP trình và phê duyệt Điều lệ Hội Cầu đường cảng TP Hồ Chí Minh ( sửa đổi ) cũng như làm  báo cáo danh sách BCH để Liên hiệp các Hội KHKT thành phố công nhận BCH,  chiếm nhiều thời gian nên các hoạt động của Hội  6 tháng đầu năm 2016 chủ yếu tập trung vào công tác củng cố tổ chức,  đồng thời Hội cũng đã triển khai công tác Tư vấn phản biện một số dự án giao thông có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp và  có liên quan đến việc di dời, đốn hạ một số cây xanh đường phố theo yêu cầu của UBNDTP,  công tác chuẩn bị và đã đưa ra BCH thảo luận,  hoàn chỉnh và ban hành các Quy chế  hoạt động của Hội như  : Quy chế  hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế thu chi tài chính của Hội và Quy chế  hoạt động của Ban Kiểm tra Hội, nổi bật trong 6 tháng cuối năm 2016 là BCH Hội đã phối hợp với Sở GTVTTPHCM chuẩn bị và tiến hành Hội thảo về “ Đường giao thông và thoát nước đô thị  tại Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp” và một số hoạt động khác.

Sau đây là nội dung các hoạt động chính trong năm 2016:

1/ Về công tác củng cố tổ chức:

-Đã tiến hành rà soát lại toàn bộ danh sách các Chi hội và danh sách hội viên trưc thuộc Hội  CĐC trong các nhiệm kỳ qua từ trước đến nay, nhằm nắm chính xác lại con số Chi hội  và hội viên, những  thay đổi của các cá nhân hội viên do thuyên chuyển công tác hoặc bản thân các doanh nghiệp & đơn vị  có hội viên tập thể nhưng đã di chuyển địa điểm hoặc giải thể, sáp nhập v.v..

Kết quả đến nay:  Số Chi hội trực thuộc Hội  Cầu đường cảng : là 42 Chi Hội ( danh sách cũ là 47 Chi hội )

Số hội viên chính thức của Hội Cầu đường cảng ( tính đến tháng 12/2016): 621 (danh sách cũ là 671 hội viên).  BCH cũng đã thống nhất đổi mới phương thức sinh hoạt Hội nhằm đưa các nội dung hoạt động Hội xuống  cơ sở Chi hội và các Hội viên bằng cách phân công các đ/c trong Ban thường vụ và BCH phụ trách sinh hoạt với  các cụm Chi hội ( mỗi cụm có từ 7 đến 9 Chi hội) và thường xuyên sinh hoạt 3 tháng một lần ở các Chi hội.  

Ở cấp thành  phố: Khi tổ chức các Hội thảo hoặc Báo cáo chuyên đề lớn thì BCH Hội  tiến hành  mời tất cả đại diện các Chi hội ( mỗi chi hội từ 2-3 người ) tham gia như Hội thảo “ Đường giao thông và thoát nước đô thị …“ tổ chức vào tháng 11/2016 tại Sở GTVT đã có đại diện của 39/42 Chi hội tham gia và có nhiều ý kiến đóng góp cho hội thảo rất thiết thực và hiệu quả. 

Hội CĐC cũng đã tiến hành dự thảo, đưa ra thảo luận thống nhất trong BCH và ban hành 03 Quy chế hoạt động (mới ) của BCH:

-         Quy chế  hoạt động của Ban chấp hành.

-         Quy chế thu chi tài chính của Hội.

-         Quy chế  hoạt động của Ban Kiểm tra Hội.

-2/Các hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội ( TVPB& GĐXH )

Trong năm 2016  Hội CĐC cũng đã tích cực tham gia các hoạt động Tư vấn phản biện và giám định xã hội do  Sở GTVT và UBNDTP yêu cầu hoặc do LHH đề xuất và chủ trì như:

-         Tham gia  và  chủ trì Hội đồng phản biện các nhà ga trên tuyến Metro số 2 Bến Thành  – Tham Lương - TPHCM. ( bao gồm các nhà ga S3, S4, S5 , S7, S9 và S10 )

-         Tham gia c/t tư vấn Phản biện cùng với các chuyên gia của LHH tại các Dự án  Cầu đường có phương án  di dời và xử lý hệ thống cây xanh như :

-         DA xử lý cây xanh Nhà Ga Ba Son – Tuyến Metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên  

-         Dự án  xử lý cây xanh Nhà ga  Trung tâm Bến Thành tại  Công viên  23/9 – Đường Lê Lợi Quận I ,

-         Dự án Xử lý cây xanh Cầu Thủ Thiêm 2 ,

-          Dự án Nút giao Nguyễn Kiệm- Nguyễn Thái Sơn – Phạm Văn Đồng .

-         Dự án xây dựng cầu vượt  Nút giao đường Trường Sơn vào sân bay Tân Sơn Nhất.

-Hội còn tổ chức cho các Hội viên  ( 4 Đợt  mỗi đợt từ 30 – 40 hội viên ) đi tham quan Công trình Xây dựng nhà ga Ngầm Nhà hát TP – Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

-         Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trân tổ quốc thành phố và LHH trong việc  đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, miền Trung  bị thiên tai, bão lũ (2 đợt)  với số tiền : Mười triệu đồng . 

-         Đóng góp và tham gia các hoạt động hội thảo và báo cáo chuyên đề do LHH tổ chức : 5-6 HT.

3/ Về tổ chức Hội thảo khoa học , báo cáo chuyên đề:

      Ngày 24/11/2016  Hội CĐC đã phối hợp với Sở GTVT TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học : “ Đường giao thông và thoát nước đô thị  tại Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng và giải pháp”.  

Hội thảo có sự tham gia của đ/c Chủ tịch LH các Hội KHKT thành phố và nhiều nhà khoa học, chuyên gia cùng đại diên các trường Đại học kỹ thuật trong TPHCM và đông đảo PV báo đài cùng  với  đại diện 39 Chi hội thành viên của Hội  với tổng số 136 thành viên  tham dự. Tại hội thảo đã nghe  và  thảo luận 05 báo cáo chuyên đề của các đơn vị chuyên ngành và các chuyên gia thuộc các lĩnh vực cầu đường và thoát nước Đô thị .Đây là cuộc hội thảo thành công, hiệu quả và được đánh giá cao của Hội Cầu đường cảng trong năm 2016 vừa qua.

 

 

           B.-Về chương trình hoạt động của Hội  năm 2017:

- Duy trì, củng cố và đẩy mạnh các hoạt động của Hội theo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV  và các nghị quyết của BCH trong năm 2016.

Về hoạt động tư vấn phản biện:  Tiếp tục các đề tài của năm 2016  về  TVPB:

  -  Hoàn thành nộp hồ sơ tư vấn phản biện dự án Cầu Thủ Thiêm II 6 làn xe.

  -  Phản biện tiếp các dự án  Đầu tư xây dựng do UBNDTP, Sở GTVT yêu cầu và thông qua LHH giao.

    -  Phối hợp với các chuyên gia của LHH  phản biện tiếp tục các nhà ga còn lại của Tuyến Metro số II.

   -  Tiếp tục Tổ chức Hội thảo về  các vấn đề khoa học- giảm ùn tắc giao thông tai nạn giao thông theo 7 chương trình đột phá của Thành ủy TPHCM đề ra.

   - Triển khai công tác thu Hội phí thường xuyên để củng cố tổ chức và nhắc nhở Hội  viên.

- Tổ chức  các đợt tham quan các công trình GT trọng điểm ở TPHCM.

- Tổ chức kết nạp thêm  các  Chi hội mới  có nhu cầu và nguyện vọng gia nhập Hội.

-  Tổ chức học tập và phổ biến các văn bản pháp quy về Hội Cầu Đường Cảng

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG:  Trong năm qua, hoạt động của Hội đã đạt được một số kết quả, thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV của Hội đề ra và các chương trình công tác của  BCH Hội, còn có những mặt ưu nhươc điểm sau đây:

1)    Hội đã tham gia tốt công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã hoàn thành 07 dự án phản biện, có tác dụng làm nòng cốt cho LHH trong hoạt động của ngành cầu đương, giao thông thành phố .

2)    Hội đã chủ động trong công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của Hội, phổ biến kiến thức, góp tiếng nói của Hội CĐC vào hoạt động chung của LHH và của Thành phố HCM.

3/  Hội đã và đang tích cực vận động để phát triển hội viên cá nhân và hội viên tập thể mới của Hội.

     4/ Do có sự hỗ trợ tích cực của Liên hiệp hội, Hội CĐ đã có trụ sở mới ổn định và cử cán bộ trực Văn phòng  Hội đều đặn, nên hoạt động của Hội đã dần đi vào nề nếp.

5/ Củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác với Liên hiệp các hội KH & KT TP. Hồ Chí Minh, Hội KHKT Cầu đường VN, Sở GTVTTP. Hồ Chí Minh và các Sở, Ban, Ngành của thành phố và các Hội bạn, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và ngành GTVT nói riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số vấn đề như:

1)    Kinh phí hoạt động của Hội còn eo hẹp, Hội đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Vì vậy, để Hội hoạt động hiệu quả hơn, Hội cần có phương thức hoạt động mới, tạo được nguồn kinh phí, bảo đảm cho các hoạt động phong phú của Hội.

2)    Là một Hội xã hội nghề nghiệp, Hội cần suy nghĩ tập hợp hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao thương hiệu của hội viên, đem lại lợi ích cho hội viên thì mới thu hút được hội viên. Vừa qua, Hội đã kết nạp được hội viên, nhưng chưa xứng tầm với một Hội ở thành phố có rất nhiều doanh nghiệp, nhà khoa học ngành GTVT. Vì vậy, trong năm mới chúng ta cần vận động, kết nạp thêm nhiều hội viên tập thể và hội viên cá nhân vào Hội. Hơn nữa, đã là Hội xã hội nghề nghiệp thì các nhà khoa học, doanh nghiệp ngành xây dựng ở các địa phương khác muốn tham gia làm hội viên của Hội, chúng ta cũng nên kết nạp, nhất là trong môi trường hòa nhập kinh tế hiện nay.

3)    Về mặt hoạt động Hội, Hội chưa có các sinh hoạt phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng và thu hút hoạt động của hội viên. Vì vậy, Hội cần nghiên cứu thay đổi phương thức hoạt động để hấp dẫn hội viên hơn nữa như  đưa các nội dung hoạt động Hội xuống  cơ sở Chi hội và các Hội viên như phần trên đã trình bày

Trên đây là một số nội dung chủ yếu hoạt động của Hội Cầu đường cảng  năm 2016 và  dự kiến chương trình hoạt động năm 2017.                   

                                                  T/M BCH  HỘI CẦU ĐƯỜNG CẢNG   TPHCM   

                                           CHỦ TỊCH

                                                   (đã ký)

 

                                                 NGUYỄN VĂN TÁM

Các tin liên quan

Hội thảo chuyên đề đường sắt Metro của Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ V (2022-2027) Hội Cầu Đường Cảng thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp Đồng chí - Tiến sĩ Lê Thắng Cang - UV BCH Hội Cầu Đường Cảng TPHCM đã từ trần hồi 19h30' ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng giêng năm Nhâm Dần). Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị BCH về tổng kết hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác tổ chức của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Quyết định về việc công nhận danh hiệu "Trí thức Khoa học tiêu biểu LH các Hội KH&KT Việt Nam" năm 2019 và tặng bằng khen cho trí thức đạt danh hiệu trên Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2019 Lễ tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019 Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Hội Cầu Đường - Cảng TP. Hồ Chí Minh Thông báo tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Nội dung mẫu báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo thông tin, danh sách hội viên sau kiện toàn tổ chức theo quyết định của UBND Thành phố Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM Thông báo nội dung hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TPHCM ngày 04 tháng 01 năm 2019 Thư mời tham dự hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Hội Cầu Đường Cảng TP. Hồ Chí Minh