căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Dự án

Cầu Nguyễn Tri Phương - Thành phố Đà Nẵng

Công trình cầu Nguyễn Tri Phương bắc qua sông Cẩm Lệ, phường Khuê Trung_Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Thành phố Đà Nẵng.

  • Nguồn vốn: WB.
  • Giá trị Công ty cổ phần 479 thực hiện: 70.647.299.197 đồng.
  • Thời gian thực hiện: 22 tháng kể từ ngày 14/5/2011.
  • Thông số kỹ thuật: Cầu dài 789.5m (từ Km0+234.480 đến Km1+023.980) với 3 nhịp đúc hẫng cân bằng, 13 nhịp bằng dầm super-T và 4 nhịp dầm bản. Cọc khoan nhồi D=1,2m.

 

 

Phối cảnh tổng thể cầu Nguyễn Tri Phương