căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Dự án

Ngân hàng Thế giới (WB) cho vay 500 triệu USD để thực hiện dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2

Chiều 12-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký hiệp định và các văn kiện pháp lý liên quan đến dự án Vệ sinh môi trường TPHCM giai đoạn 2

 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
-    Tên dự án: Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2;
-    Nhà tài trợ : Ngân hàng Thế giới (WB);
-    Cơ quan chủ quản : Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
-    Chủ đầu tư : Ban Quản lý Đầu tư Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố;
-    Địa điểm thực hiện : Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh;
-    Thời gian thực hiện : từ năm 2015 - 2020;
-    Mục tiêu của dự án:
·      Hoàn chỉnh hệ thống thu gom – xử lý nước thải cho toàn bộ Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Quận 2;
·      Cải thiện và nâng cao sức khỏe của người dân thành phố Hồ Chí Minh; khôi phục và bảo tồn hệ sinh thái sông Sài gòn và hạ lưu sông Đồng Nai;
·      Cải tạo, chỉnh trang đô thị và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân thành phố Hồ Chí Minh.
-     Tổng vốn đầu tư của dự án theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 4907/QĐ-UBND ngày 04/10/2014 của UBND thành phố là: 11.133,904 tỷ VNĐ (tương đương 524 triệu USD), trong đó gồm 450 triệu USD (tương đương 9.560,7 tỷ VNĐ) và 1.572,204 tỷ VNĐ (tương đương 74 triệu Đô-la Mỹ), cụ thể như sau:
·      Vốn ODA: 450 triệu USD, trong đó:
+ Vốn vay IDA   : 200 triệu USD;
+ Vốn vay IBRD : 250 triệu USD.

Vốn đối ứng ngân sách thành phố Hồ Chí Minh: 1.572 tỷ VNĐ (Một ngàn năm trăm bảy mươi hai tỷ đồng) tương đương 74 triệu USD (Bảy mươi bốn triệu đô la Mỹ).

sgtvt.hochiminhcity.gov.vn