căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Tiêu chuẩn kỹ thuật

QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
TCCS 38:2022/TCĐBVN Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế
QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư
QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
QCVN 06:2020/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
QCVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật kỹ quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
QCVN 16:2017/BXD của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
TCVN 11243:2016 thép thanh dự ứng lực - phương pháp thử kéo đồng bộ
TCVN 11221:2015 Ống thép cho đường nước và đường nước thải
TCVN 10308:2014 gối cầu cao su cốt bản thép không có tấm trượt trong cầu đường - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 10302:2014 phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >