căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa

Thông tin

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Giấy phép đầu tư: Số: 39/QĐ-KKT
Do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên ban hành ngày 15/04/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm A
Nguồn vốn: Vốn ngân sách
Tổng vốn đầu tư: 1.000.000.000.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn lập dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa (01 gói thầu)

 

Kế hoạch đấu thầu

Nguồn vốn

:

Vốn ngân sách

Phương thức đấu thầu

:

Hai túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 1: Theo tỷ lệ phần trăm

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Tư vấn lập dự án xây dựng kết cấu hạ tầng Khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa

1.400.000.000

Đấu thầu rộng rãi, Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 2 năm 2009

180 ngày