căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp

Thông tin

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án khu vực đầu tư - xây dựng quận Gò Vấp
Giấy phép đầu tư: Số: 3238/QĐ-UBND
Do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành ngày 12/08/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C
Nguồn vốn: Ngân sách quận
Tổng vốn đầu tư: 8.236.205.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 3,7 – phường 14 – quận Gò Vấp (05 gói thầu)

 

KH đấu thầu

Nguồn vốn

:

Ngân sách quận

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 3,4,5: Theo tỷ lệ phần trăm.

Gói 2: Theo đơn giá

Gói 1: Trọn gói

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp

18.449.714 

Chỉ định thầu,Trong nước, Không sơ tuyển

Quý 3/2009

03 tháng

2

Gói thầu: Thi công phần xây lắp

7.629.581.113 

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước, Không sơ tuyển

Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010

150 ngày

3

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng

164.313.433 

Chỉ định thầu,Trong nước, Không sơ tuyển

Quý 4/2009 – quý 1 năm 2010

150 ngày

4

Gói thầu: kiểm toán

35.913.145 

Chỉ định thầu,Trong nước, Không sơ tuyển

Quý 1 năm 2010

01 tháng

5

Gói thầu: Bảo hiểm công trình

13.871.966 

Chỉ định thầu,Trong nước, Không sơ tuyển

Quý 4 năm 2009

17 tháng