căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Rải đá, láng nhựa đường nối ĐT744 vào khu du lịch Hồ Than Thở, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

Thông tin

Chủ đầu tư: Ban QLDA huyện Dầu Tiếng
Giấy phép đầu tư: Số: 473/QĐ-UBND
Do UBND huyện Dầu Tiếng ban hành ngày 22/09/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách
Tổng vốn đầu tư: 6.722.474.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Rải đá, láng nhựa đường nối ĐT744 vào khu du lịch Hồ Than Thở, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

 

KH đấu thầu

Nguồn vốn

:

Vốn ngân sách

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 6: Theo đơn giá

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

6

Gói thầu: Xây dựng công trình Rải đá, láng nhựa đường nối ĐT744 vào khu du lịch Hồ Than Thở, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

5.833.391.519

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý IV/2009

150 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ)