căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường

Thông tin

Chủ đầu tư: BQL các CTĐT & XDCB huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên
Giấy phép đầu tư: Số: 782/QĐ-UBND
Do UBND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 07/05/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Tổng vốn đầu tư: 14.540.000.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường

 

KH đấu thầu

Nguồn vốn

:

Ngân sách Nhà nước

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 1,2,3,4,5,6: Theo tỷ lệ phần trăm.

Gói 8: Theo đơn giá

Gói 7: Trọn gói

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

8

Gói thầu: Xây lắp phần mặt đường; hệ thống thoát nước dọc; các công trình an toàn, phục vụ, môi trường

12.230.200.000 

Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển

Quý 3/2009

210 ngày

1

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán

219.200.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 2/2010

45 ngày

2

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán

25.900.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 2/2010

15 ngày

3

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

27.020.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 2/2010

45 ngày

4

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công

251.760.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 3/2009

210 ngày

5

Gói thầu: Tư vấn kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

61.100.000

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 3/2009

210 ngày

6

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán

50.400.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 2/2010

45 ngày

7

Gói thầu: bảo hiểm công trình

51.360.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 3/2009

210 ngày