căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 744 (kể cả nâng cấp các cầu) Đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, tỉnh Bình Dương

Thông tin

Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bình Dương
Giấy phép đầu tư: Số: 4762/QĐ-UBND
Do UBND tỉnh Bình Dương ban hành ngày 06/11/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm B
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách
Tổng vốn đầu tư: 680.935.600.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 744 (kể cả nâng cấp các cầu) Đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, tỉnh Bình Dương (1 gói thầu)

 

KH đấu thầu

Nguồn vốn

:

Vốn ngân sách

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 1: Theo đơn giá

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Xây lắp phần đường và hệ thống thoát nước (đoạn từ Km12+000 đến Km19+000) CT: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 744 (kể cả nâng cấp các cầu) Đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, tỉnh Bình Dương

97.497.075.990 

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý IV/2009

360 ngày