căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi - thị xã Cam Ranh

Thông tin

Chủ đầu tư: UBND thị xã Cam Ranh
Giấy phép đầu tư: Số: 641/QĐ-UBND
Do UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành ngày 23/03/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Tổng vốn đầu tư: 27.344.520.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi - thị xã Cam Ranh (09 gói thầu)

 

Kh đấu thầu

Nguồn vốn

:

Ngân sách Nhà nước

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 7,8,9: Trọn gói

Gói 1,2,3,4,5,6: Theo tỷ lệ phần trăm

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục công trình giao thông

338.596.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quý 2 năm 2009

60 ngày

2

Gói thầu: Tư vấn Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công- Dự toán hạng mục:điện chiếu sáng

69.709.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 2/2009

60 ngày

3

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công, hạng mục công trình giao thông

30.440.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 2 năm 2009

60 ngày

4

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công và lắp đặt thiết bị, hạng mục điện chiếu sáng.

8.542.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 1 năm 2010

60 ngày

5

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông

299.565.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 3 năm 2009

Theo hợp đồng thi công

6

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục điện chiếu sáng

43.218.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 1 năm 2010

Theo hợp đồng thi công

7

Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông

17.080.528.000 

Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển

Quí 3 năm 2009

270 ngày

8

Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (Kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp).

2.034.018.000 

Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển

Quí 1 năm 2010

120 ngày

9

Gói thầu: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình giao thông và hệ thống điện chiếu sáng

83.777.000 

Chỉ định thầu,Trong nước,Không sơ tuyển

Quí 3 năm 2009

Theo thời gian bảo hiểm