căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường Trần Phú nối dài

Thông tin

Chủ đầu tư: UBND thành phố Kon Tum
Giấy phép đầu tư: Số: 771/QĐ-UBND
Do UBND tỉnh Kon Tum ban hành ngày 15/07/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C
Lĩnh vực: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
Tổng vốn đầu tư: 37.319.860.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường Trần Phú nối dài (1 gói thầu)

Khách hàng đấu thầu

Nguồn vốn

:

Ngân sách Nhà nước

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 1: Theo đơn giá

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình: Đường Trần Phú nối dài

24.200.219.000 

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước, Không sơ tuyển

tháng 9 năm 2009

360 ngày