căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Kế hoạch đấu thầu:Đầu tư xây dựng đường nội bộ (giai đoạn 2) và các hạng mục phụ trợ

Thông tin

Chủ đầu tư: Công ty thuốc lá long an
Giấy phép đầu tư: Số: 34/QĐ-TLLA
Do CÔNG TY THUỐC LÁ LONG AN ban hành ngày 13/04/2009
Dự án thuộc: Nhóm: Dự án nhóm C
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Tổng vốn đầu tư: 7.501.157.000 VND

 

Tóm tắt

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư xây dựng đường nội bộ (giai đoạn 2) và các hạng mục phụ trợ (05 gói thầu)

 

 

KH đấu thầu

Nguồn vốn

:

Vốn tự có và vốn vay tín dụng

Phương thức đấu thầu

:

Một túi hồ sơ

Phương thức hợp đồng

:

 

Gói 1,2,3,4,5: Trọn gói

 

số gói thầu

tên gói thầu

giá gói thầu

hình thức lựa chọn nhà thầu

thời gian tổ chức đấu thầu

thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu: GÓI SỐ 01 (TƯ VẤN)

173.371.084 

Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển

QUÍ 1,2/2008

04 THÁNG

2

Gói thầu: GÓI SỐ 02 ( TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG)

135.218.207 

Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển

QUÍ 2,3/2009

04 THÁNG

3

Gói thầu: GỚI SỐ 03 (XÂY LẮP)

5.440.031.054 

Đấu thầu rộng rãi,Trong nước, Không sơ tuyển

QUÍ 2,3/2009

04 THÁNG

4

Gói thầu: CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

392.700.000 

Chào hàng cạnh tranh,Trong nước, Không sơ tuyển

QUÍ 2,3/2009

04 THÁNG

5

Gói thầu: BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH

17.336.608 

Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển

QUÍ 2,3/2009

04 THÁNG