căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Gói thầu Xây lắp 1 thuộc dự án Xây dựng công viên khu vực hai bên đầu cầu Sài Gòn (giai đoạn 1).

Khu quản lý giao thông đô thị số 2 chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Xây lắp 1 (hạng mục san nền, thoát nước, hệ thống tưới, đường giao thông nội bộ, kiến trúc, cây xanh) thuộc dự án Xây dựng công viên khu vực hai bên đầu cầu Sài Gòn (giai đoạn 1), quận Bình Thạnh với tổng giá trị gói thầu là 12.236.821.400 đồng.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Thời gian bán HSMT: từ 10giờ00, ngày 05 tháng 5 năm 2015 đến trước 10giờ00, ngày 25 tháng 5 năm 2015 (trong giờ hành chính).
Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Khu quản lý giao thông đô thị số 2. Địa chỉ số: 360 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.37282006 - 08.37281984; Fax: 08.37282005.
Giá bán 1 bộ HSYC: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
Thời điểm đóng thầu: 10giờ00, ngày 25 tháng 5 năm 2015.
Bảo đảm dự thầu: 130.000.000 đồng (Một trăm ba mươi triệu đồng).
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10giờ00, ngày 25 tháng 5 năm 2015, tại Khu quản lý giao thông đô thị số 2. Địa chỉ số: 360 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
Khu quản lý giao thông đô thị số 2 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.