căn hộ 8x rainbow tinh dầu bưởi

Đấu thầu

Gói thầu số 2: Hạng mục: San nền đường giao thông nội bộ và vỉa hè, cây xanh... thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây

GÓI THẦU:  Gói thầu số 2: Hạng mục: San nền đường giao thông nội bộ và vỉa hè, cây xanh, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá sử dụng đất xã Phúh Lương ( khu 2), thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố Hà Đông thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất

Bên mời thầu: BQLDA đầu tư và xây dựng nhà thành phố  Hà Đông

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

 

Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ 30, ngày 29/9/2007 đến trước 8 giờ 30, ngày 15/10/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: BQLDA đầu tư và xây dựng nhà thành phố  Hà Đông; Số 2 – Phố Minh Khai – Thành phố Hà Đông tỉnh Hà Tây. Điện thoại: (034) 821.314; Fax (0)

Giá bán: 1.000.000 đồng

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 15/10/2007