CauDuongCang Hội Cầu Đường Cảng Tp.Hồ Chí Minh
Trang chủ Giới thiệu Dịch vụ Tin tức Công nghệ Thư viện Diễn đàn Liên hệ

Thành viên:
Username:
Password:
  
Đăng nhập | Đăng ký


Dành cho quảng cáo - Bên trái

Thư việnThứ Sáu, 19/09/14 08:45:10 (GMT+7) 
 Văn bản pháp lý Tìm kiếm
Thông tư số 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng: Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng. (18/09)
Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 04/8/2014 Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. (18/09)
Thông tư 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng Về việc quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ (18/09)
Thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng Về việc công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. (18/09)
Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội quy định về Luật Xây dựng 2014 (18/08)
1. Nghị định 11/2010/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (292708)
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP "Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình" (71777)
3. Thông tư 06/2007/TT-BXD "Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng" (46673)
 Tiêu chuẩn kỹ thuật Tìm kiếm
QCVN 18:2014/BXD- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn trong xây dựng (18/09)
TCVN 8810:2011 - Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu thiết kế (08/01/13)
TCVN 8809:2011- Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng thi công và nghiệm thu (08/01/13)
TCVN 8870:2011- Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải (08/01/13)
TCVN 8869:2011- Quy trình đo áp lực nước lỗ rỗng trong đất. (08/01/13)
1. TCVN 8819:2011- Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu. (228515)
2. 22TCN 211-06 "Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế" (119887)
3. TCVN 4054-2005 "Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế" (114704)
 Kết cấu mẫu Tìm kiếm
Kết cấu mẫu dầm định hình I.12.5, I.18.6, I.24.54, I.33 (10/04/10)
Cống - hầm thu nước (04/12/06)
Kết cấu mẫu cống BTCT theo công nghệ Ly tâm, Rung ép, Jumbo. (13/10/06)
Kết cấu mẫu ngành giao thông công chánh: Kết cấu hầm ga. (13/10/06)
Kết cấu mẫu ngành Giao thông Công chánh TPHCM (26/09/06)
1. Cống hộp BTCT đôi 3mx3m (58714)
2. Cống - hầm thu nước (27978)
3. Kết cấu mẫu cống BTCT theo công nghệ Ly tâm, Rung ép, Jumbo. (24736)
 Sách chuyên ngành Tìm kiếm
Phần mềm SLOPE/W ứng dụng vào tính toán trượt sâu công trình (18/10/11)
Bảo hộ lao động trong xây dựng (18/10/11)
Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng (18/10/11)
Phân tích và thiết kế kết cấu xây dựng bằng phần mềm SAP2000. Version 14. Tập 1 (18/10/11)
Tên tiêu chuẩn: Hệ chất kết dính gốc nhựa epoxy cho bê tông.(Epoxy resin base bonding systems for concrete) (13/10/11)
1. Công tác nghiệm thu trong xây dựng công trình (28590)
2. Sổ tay thuỷ văn cầu đường 2006 (24935)
3. Sổ tay Tư vấn giám sát (23544)
 Phần mềm Tìm kiếm
Phần mềm Cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng (05/03/09)
Bảng tính kết cấu áo đường theo 22TCN 211-06 (19/05/07)
Sử dụng bản vẽ AutoCad trên PocketPC (28/03/07)
Các tiện ích trong ACAD (17/10/06)
Bảng chấm công bằng Excel (24/09/06)
1. Các tiện ích trong ACAD (66396)
2. Bảng chấm công bằng Excel (52911)
3. Bảng tính kết cấu áo đường theo 22TCN 211-06 (36934)
 Đề tài Tìm kiếm
Một số điều chỉnh trong Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép bằng phần mềm SAP 2000 để phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam (21/05/07)
Nghiên cứu đánh giá khả năng chống thấm của Dầu rái (23/03/07)
Sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam (16/03/07)
Hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ gia siêu dẻo cho bê tông (24/10/06)
Nghiên cứu vật liệu và công nghệ chế tạo vật liệu mới thay gỗ (24/10/06)
1. Một số điều chỉnh trong Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép bằng phần mềm SAP 2000 để phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam (31812)
2. Sửa chữa nâng cấp cầu bê tông ở Việt Nam (13167)
3. Nghiên cứu vật liệu và công nghệ chế tạo vật liệu mới thay gỗ (4131)

Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu Đường Việt Nam
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển
Trung tâm Tư vấn Khoa học và Công nghệ Cầu Đường Cảng
Dành cho quảng cáo - Bên phải


Trang chủ | Giới thiệu | Dịch vụ | Thư viện | Diễn đàn | Font Unicode | Liên hệ
© 2006-2014 Trung tâm Tư vấn Khoa học & Công nghệ Cầu Đường Cảng Tp. Hồ Chí Minh (BROPOCE)
Giấy phép số 96/GP-ICP-STTTT cấp ngày 26/11/2012